Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi

Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 24 saat transport kuvöz ile ambulans hizmeti verilmekte olup, her yatak başında solunum cihazı ile bebeklerin izlemi için gerekli monitör sistemi, kan gazı cihazı, serum pompası, enjektör pompası, apne monitörü transport kuvöz, spo2 (kan oksijen miktarı) cihazı mevcuttur. Anne ve babaları bebeklerine yaklaştırarak yoğun bakım girişinden itibaren bebek-aile ilişkisini kurmak en önemli hedefimizdir.