Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Kulak burun boğaz ünitesinde hastanemizde gerçekleştirilen teşhis ve tedavi hizmetleri:

 • Geniz Eti, Bademcik Ameliyatları
 • Kulak Zarı ve Tüp Ameliyatları
 • Ses Teli Mikrocerrahi Ameliyatları
 • Burun Estetiği
 • İç Kulak Hastalıkları
 • Kulak Kireçlenmesi, Zar Çökmeleri
 • Baş Dönmesi, Denge Bozuklukları
 • İşitme Kayıpları
 • Doğuştan İşitme Kayıpları
 • Yaşlılığa Bağlı İşitme Kayıpları
 • Kulak Çınlaması, Uğultu
 • Ses Teli Nodül ve Polipleri
 • Ses Kısıklığı
 • Burun Tıkanıklıkları ve Akıntılar
 • Tükrük Bezi Hastalıkları ve Taşları
 • Yüz Felci, Yüzde Hareket Bozuklukları,
 • Alerjik Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • Koku Alma Bozuklukları
 • Endoskopik Sinüzit Ameliyatı
 • Mide Asit Reflüsü
 • Yutma Bozuklukları
 • Franjit ve Larenjitler
 • Kronik Öksürükler.
 • Burun İçi Eğriliği (deviasyon ) Problemleri
 • Baş ve Boyun Bölgesi Tümörlerinin Ameliyatları

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sezim ŞAFAK Tarafından Verilen Hizmetler:

 • Piezo tekniği ile rinoplasti,
 • Medikal estetik uygulamaları (Botoks- Dolgu- Mezoterapi- İp Askısı),
 • Allerji testi (gıda, cilt, hava yolu)
 • Uyku Testi yapılmaktadır.

RİNOPLASTİ

Rinoplasti Nedir?

Rinoplasti burnu yeniden şekillendirme ve yapılandırma ameliyatıdır. Amaç burnu fonksiyonel ve estetik açıdan daha iyi hale getirmektir.
Burun, yüzün merkezinde yer alan ve yüz görünümünde çok önemli rolü bulunan bir organdır. Her burnunun kendine özgü bir şekli vardır. Burundaki küçük değişiklikler bile yüz görünümünü etkileyebilir. İnsanlar genellikle, ideal olarak gördükleri burun şekline kavuşmak için rinoplasti ameliyatı olmak ister. Genel olarak kabul edilen oranlar ve yüzün bölümleri arasındaki uyum, güzel bir görünümün anahtarı olabilir. Çekici bir görünüme sahip olan birçok insanın yüzünde bir uyum olduğu kabul edilse de tüm insanlar tarafından benimsenmiş bir güzellik standardından söz etmek mümkün değildir.

Ameliyat öncesi görüşmenin en önemli faydalarından biri hastanın beklentilerinin ve cerrahın bu beklentilerin ne kadarını karşılayabileceğinin ortaya konulmasıdır. Hastalar genellikle sosyal, kültürel, toplumsal vb. etkilerle gelişmiş olan kendi güzellik algılarına göre hareket eder ve güzel bir burnun nasıl görünmesi gerektiğine dair içgüdüsel görüşleri vardır. Cerrahın ise zor bir görevi vardır: Hastanın, toplumun ve cerrahın bizzat kendisinin beğeneceği bir burun yaratmak. Cerrah, rinoplasti adayının dikkate aldığı noktaları belirleyerek hastasının gerçekçi beklentileri veya sıra dışı görüşleri olup olmadığını anlamaya ve ameliyat öncesinde burunda düzeltilmesi gereken deformiteleri belirlemeye çalışır. Bunu yaparken kişisel yargılarını, belirli kuralları, oranları, açıları ve geometrik ilişkileri göz önünde bulundurur. Kıkırdakların yapısını, var olan izleri; hastanın yaşını, cinsiyetini ve cildinin karakterini değerlendirir. Estetik ve anatomik değerlendirmeler sonucunda ameliyat planını hazırlar, hastanın ideal bir buruna sahip olması için bu plana uygun tekniği seçer.

Anatomi

Burnun hem yatay hem de dikey planda yüzün ortasında bulunması onu cazibenin merkezi yapmıştır. Burun dıştan içe sırasıyla cilt, cilt altı, kaslar, kemik-kıkırdak iskelet, mukozadan oluşmuştur. Burun içerisinde orta hatta septum adı verilen kıkırdak ve kemikten oluşan bir duvar mevcuttur. Dış duvarlarında ise konka adı verilen ve solunum havasını ısıtıp nemlendiren işlevsel yapılar bulunur. Cilt kalınlığı rinoplasti sonuçlarını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Kemik-kıkırdak iskelet ameliyat sırasında değişir. İnce deri altındaki bütün değişiklikleri gösterir iken kalın deri yapılan değişikliklerin görülmesini engelleyebilir. Daha iyi bir sonuç için orta cilt kalınlığı en iyisidir.

Rinoplastide amaç nedir?

Ameliyatın ana amacı yüzünüzle uyumlu doğal ve daha iyi görünen bir burun oluşturmaktır. Her ameliyat daha iyi sonuç almak için yapılır fakat her ameliyattan mükemmel sonuç beklemek gerçekçi değildir. Ameliyatın sonucu sadece cerrahın yeteneğine ve deneyimine bağlı değildir. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, cilt durumu, kemik iskeleti, sigara içme, yara iyileşmesi ve anatomik yapısı ile de ilgilidir.

Hangi yaşta ameliyat yapılmalıdır ?

Rinoplasti genellikle 18 – 35 yaş arasındaki genç erişkinler tarafından talep edilen, 5 – 6. dekatlara kadar başarı ile uygulanabilecek bir ameliyattır. Burun tıkanıklığının ileri düzeyde olduğu durumlarda ameliyat daha erken yaşlarda da yapılabilir.

Rinoplasti zor bir ameliyat mıdır?

Evet, rinoplasti ameliyatı kolay bir ameliyat değildir. Rinoplasti yüz estetik ameliyatlarının zor olanlarındandır. Her yüzün kendine ait benzersiz karakteristiğine meydan okunur. Burun fonksiyonunu korurken ya da onarırken, yüzün bireyselliğine uygun olarak burun şeklini düzeltmek esas zorluktur. Başarılı sonuç iyi bir hasta hekim ilişkisi ile sağlanır.

Rinoplasti burundan nefes almamı etkiler mi?

Estetik bir burun elde ederken burnun fizyolojik işlevlerini korumak çok önemlidir. Bir başka ifadeyle, estetik görünüm için burnun ileri derecede önemli olan fonksiyonları feda edilmemelidir. Normal şartlarda rinoplasti burun tıkanıklığına neden olmaz. Nazal septum burnu iki eşit parçaya böler ve esas destek mekanizmayı oluşturur. Septum deviasyonu genetik nedenli ya da travma nedeni ile oluşabilir. Ayrıca yan burun duvarından kaynaklanan konkaların büyümesi de solunum problemlerine neden olabilir. Burun içini örten mukoza, alerji, sigara içimi gibi nedenlerle büyüyebilir, şişebilir. Tüm bu nedenler hastada burun tıkanıklığı oluşturabilir. Bu açıdan hastalar muayene edilmeli ve muayene bulguları hastaya anlatılmalıdır. Tıkayıcı tüm nedenler ameliyat sırasında düzeltilmelidir çünkü rinoplasti sonrası hava pasajı %10-20 oranında daralmaktadır.

Ameliyattan önce fotoğraf çekilmeli midir?

Ameliyattan önce fotoğraf çekilmelidir. Cerrah ön bakış, 2 yan, 2 oblik ve tabandan olmak üzere 6 farklı yönden fotoğraflama yapar. Hastanın durumuna göre ek fotoğraflama yapılabilir. Ameliyattan 6 ay ve 1 yıl sonra tekrar fotoğraflamak gereklidir.

Ameliyattan sonra burnumun nasıl olacağını görebilir miyim?

Her cerrah ameliyatın tahmini sonuçlarını göstermek için farklı yol izler. Bu amaçla aynalar, elle yapılmış çizimler, doğal büyüklükte fotoğraflar ve bilgisayar programları kullanılabilir. Bilgisayar ortamı hastanın ve cerrahın fikirlerini paylaşabileceği, beklentilerin ve sonuçların üzerine uzlaşabileceği bir ortam sağlar. Bilgisayardaki görüntünü ameliyat sonrası durum ile ilgili kesin ve garantili bir sonuç veremez. Bunun hastalar tarafından bilinmesi gereklidir.

Rinoplasti sonrası yüzümde iz kalacak mı?

Rinoplastide iki ana yaklaşım mevcuttur. Endonazal (kapalı) ve eksternal (açık) yaklaşım. Endonazal yaklaşımda tüm insizyonlar burun içinden yapıldığı için ciltte yara izi oluşmaz. Eksternal yaklaşım getirdiği avantajlar nedeni ile popüler bir yaklaşım olmuştur. Bu yaklaşımda burun deliklerinin en dar yerinden geçen V şeklinde insizyon yapılır. Gözle görülür bir iz bırakmayan bu yöntem doktorların %90 tarafından tercih edilmektedir. Deneyimli cerrahlar tarafından yapılan Endonazal yaklaşım ile de iyi sonuçlar almak mümkündür. Sonuç olarak hangi yaklaşımın tercih edileceği tamamen cerrah ile ilgili olup hasta açısından bir olumsuzluğa neden olmaz.

Ameliyattan önce nelerden kaçınmalıyım?

En önemlisi aspirin ve benzeri kanamaya yol açabilen ilaçlardan içmekten kaçınmaktır. Ağrınız olursa parasetamol ya da asetaminofem kullanabilirsiniz. Sigara içmeyin çünkü nikotin kan dolaşımını bozarak yara iyileşmesini etkiler. Kan testleri, EKG ve akciğer filminizi çektirin. Ameliyattan birkaç gün önce ve birkaç hafta sonra alkol almayın çünkü konjesyona ve kanamaya neden olur.

Ameliyat nasıl yapılacak?

Hasta ve doktorun tercihine göre lokal anestezi altında, sedasyon eşliğinde ya da genel anestezi altında yapılabilir. Ameliyat mevcut burun deformitesine göre 1 saat ve 6 saat arasında sürebilir. Cerrah yapmayı planladığı değişiklikleri hastasına detayları ile anlatmış olmalıdır. Endonazal veya eksternal yapılabilecek insizyonları takiben septum deviasyonu (burnun orta kısmındaki duvarın eğriliği) düzeltilerek ameliyata başlanır. Bu işlem fonksiyonel açıdan önem taşır. Septum deviasyonu düzeltildikten sonra ameliyat öncesinde yapılan plana göre tüm deformiteler tek tek düzeltilir. Burun sırtında hump (kemer) var ise çıkarılır, düzensizlikler giderilir, gerekiyorsa burnun kemik yan duvarları kırılarak burun sırtında gelişen açıklık kapatılır. Burun ucundaki kıkırdaklara yönelik müdahaleler yapılır. Septumdan elde edilen kıkırdaklar ameliyat sırasında çeşitli düzeltmeleri yapmak, dokulara destek olmak veya istenilen şekli vermek için kullanılır. Hasta daha önce başka bir burun ameliyatı geçirmişse ve burun içerisinde yeterli miktarda kıkırdak bulunmuyorsa bu kıkırdaklar kulak veya kaburgadan da elde edilebilir. Başlangıçta yapılan kesiler dikilerek kapatılır. Burun içerisine tampon yerleştirilebilir; bazı cerrahlar ameliyatın hemen sonrasında oluşabilecek sızıntının verdiği rahatsızlık hissini azaltmak amacıyla özel tamponlar kullanabilir. Burun sırtı flasterlenerek alçı veya özel kalıplarla korumaya alınır ve ameliyat sonlandırılır.

Ameliyattan sonra yapılması gerekenler

 • 2 ya da 4 yastıkla, başınız yukarda yatınız. Başınızı 45 dereceden fazla çevirmeyiniz. Daha fazla hareket ederseniz burnunuzda eğriliğe neden olabilirsiniz. Bu kurala ameliyattan sonraki 3 hafta boyunca uyunuz.
 • Kanamaya engel olmak için ayağa kalkarken ve öne eğilirken başınız yukarda hareket etmeye devam ediniz.
 • Çok sıcak gıdaların buharı kanamayı ve burun tıkanıklığını artıracağı için, özellikle ilk hafta çok sıcak gıdaları tüketmeyiniz.
 • İlk 2 gün üst dudak üzerine yapıştıracağınız gazlı bez oluşabilecek kanamanın üzerinizi kirletmesini engeller.
 • Göz çevresine ve yanaklara uygulanacak soğuk jeller ya da buz şişliği ve morluğu azaltacaktır.
 • Dişinizi fırçalarken dikkatli olun ve burnunuza zarar vermeyin.
 • Ameliyatı takip eden ilk günlerde çok sert gıdalar çiğnemeyin, daha yumuşak gıdalar tercih edin.
 • Ameliyattan sonraki 1 hafta yatak istirahati gereklidir.
 • Ameliyat sonrası 2 hafta spor yapmayın, cinsel ilişki kurmayın.
 • Pansumanları ıslatmadan yüzünüzü yıkayabilirsiniz. 1 hafta boyunca saçlarınızı yıkamayın, eğer size yardımcı olacak birileri var ise kuaförde saç yıkatır gibi yıkayabilirsiniz. Burun tamponlarınızı ve dış pansumanı ıslatmayın.
 • 2 hafta boyunca uzun telefon görüşmelerinden ve sosyal aktivitelerden kaçının.
 • 1 hafta boyunca aşırı gülmekten ve abartılı mimik hareketlerinden kaçının.
 • 1 hafta boyunca sıkı kıyafet giymekten kaçının.
 • 6 hafta boyunca güneşten ve güneş ışınlarından korunun aksi halde yüzünüzdeki şişliğin düzelmesi uzun sürecektir.
 • 1 ay boyunca yüzmeyiniz bu travmaya neden olabilir.
 • Ameliyattan 3-4 gün sonra yüzünüzde şişkinlik oluşabilir. Büyük oranda 2-3 hafta içinde şişlik azalacaktır ama bazı vakalarda azalan şişlik 12-18 ay sürebilir.
 • Ameliyattan sonra oluşan morluklar 2 hafta kadar sürebilir. Genellikle 10. günden sonra kaybolur. Daha uzun sürerse kapatıcı makyaj yapılabilir.
 • Sadece doktorunuzun önereceği ilaçları kullanınız.
 • 4 hafta boyunca gözlük kullanmayınız.
 • Ameliyattan 2 gün sonra lens kullanabilirsiniz
 • Hiçbir şeyi riske atmayın. Aklınıza takılan önemli olduğunu düşündüğünüz her türlü sorun için doktorunuzu arayın.

Ameliyat sonrası takip ne kadar sürecek?

Rinoplasti sonuçları önceden kestirilebilir bir ameliyattır. Burun dinamik bir organdır ve cerrah yara iyileşmesi sonrasında ve uzun dönemde burunun alacağı şekli önceden tahmin edebilir. Cerrah hastasını ilk 3 hafta daha sık olmak üzere hastanın ihtiyacına göre belli aralıklarla muayene eder. Rutin takip protokolü hastayı 6. hafta, 3. ay, 6. ay, 1.yıl ve daha sonra yılda 1 defa kontrol etmek şeklindedir. Bu protokol ile hasta ve cerrah beraberce ameliyat sonuçlarını değerlendirebilmektedir.

KEPÇE KULAK (OTOPLASTİ)

Tanım

Otoplasti, kulak kepçesi görünümünün düzeltilmesi için yapılan ameliyata verilen isimdir. Otoplasti ameliyatı ile, halk arasında kepçe kulak olarak da adlandırılan, aşırı belirgin görünümlü kulak kepçesi düzeltilebileceği gibi, doğumsal veya travma benzeri sebepler yüzünden gelişmemiş veya görüntüsü bozuk olan kulak kepçesi ve kulak memesi yeniden şekillendirilebilir. Kepçe kulak özellikle çocukluk çağında sosyal ve ruhsal açıdan olumsuzluklara neden olur. Büyüdükçe kreş, yuva, okul gibi sosyal ortamlara giren çocuklar, kulaklarının görünümü nedeni ile acımasız tepki ve eleştirilere maruz kalabilirler. Arkadaş ortamlarında alay konusu olma, dışlanma, özgüvende ve kişilik gelişiminde sorunlara yol açabilir; iletişim bozukluklarına, okul başarısızlığına ve özgüvende azalmaya neden olabilir. Bu nedenle genel olarak otoplasti ameliyatları için en doğru zamanın okul öncesi olduğu kabul edilmektedir.

Erişkinler de sosyal ortamlarda dezavantaj olarak algılanabilen bir görünümden kurtulmak, saçlarını kulaklarının üzerinde toplayabilmek ya da rahatça kısa kestirebilmek gibi gerekçelerle otoplasti ameliyatına ihtiyaç duyabilir. Otoplasti, çok sık uygulanan bir fasiyal plastik ameliyatıdır. Günlük cerrahi veya kısa bir hastanede kalış süresi ile, genel veya lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir.

Kısa Anatomi

Kulak kepçesi, ince bir yumuşak doku ve deri ile örtülmüş kıkırdaktan oluşur. Beş yaşında, kulak kepçesi gelişimini tamamlar. Ancak kıkırdak içeriği yıllar içerisinde değişmeye devam eder. Küçük çocuklarda daha yumuşak ve katlanabilir bir yapıya sahip olan kıkırdak, yaşlı insanlarda daha sert bir hal alır. Kulak kepçesinin benzersiz şekli, anne karnındaki gelişim sırasında oluşan birçok katlantının sonucudur. Bu katlantıların bazıları tam olarak gelişmezse kepçe kulak meydana gelir. Diğer tüm yüz yapılarında olduğu gibi, bir kulak diğerine tam olarak benzemez. Cerrahinin amacı kulakların daha az belirgin, görüntü olarak benzer ve daha doğal olmasını sağlamaktır.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme

Ameliyat öncesi değerlendirmeler, ameliyat tekniği ve ameliyat sonrası öneriler, cerrahlar arasında farklılıklar gösterebilir. En iyi operasyon öncesi hazırlık, samimi ve tüm soruların eksiksiz yanıt bulacağı bir görüşme yapılarak sağlanabilir. Doktorunuz sizin beklenti ve isteklerinizi anlamalıdır. Net ve gerçekçi bir şekilde ameliyat ile ne elde edilip edilemeyeceğini; ameliyat sonrasında kulak görünümünün nasıl olacağını sormanız ve öğrenmeniz, bu ameliyattan beklentilerinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. Çocuklar için otoplasti ameliyatının zamanını belirlemek çok önemlidir. Otoplastinin, genellikle beş yaşından önce yapılması önerilmez. Bununla birlikte, ameliyat çok uzun süre ertelenirse çocuk psikolojik problemlerle büyüyebilir.

Ameliyat öncesi görüşmede rehberlik etmesi, ameliyat sırasında cerraha karşılaştırma imkânı sunması ve ameliyat sonrasında elde edilen sonuçları karşılaştırabilmek amacıyla kaliteli fotoğraflar çekilmelidir. Ameliyatın genel anestezi ile yapılması planlanıyorsa, hasta veya yakınları ile anestezist arasında ayrı bir görüşme yapılmalıdır.

Ameliyat

Kepçe kulağı düzeltmeye yönelik birçok farklı ameliyat tekniği bulunmaktadır. Çocuklarda veya genç hastalarda, kıkırdak esnekliği fazla olduğu için şekillendirme dikişlerle yapılabilir. Kıkırdağa istenen şekli vermek için belirli bazı alanlar işaretlenerek katlanabilir, inceltilerek zayıflatılabilir; fazlalık kıkırdak veya yumuşak doku varsa çıkarılabilir. Uygulanan teknikten bağımsız olarak, kulak arkası kıvrımından bir kesi yapılır. Bu kesi, estetik sonuç ve sağlamlık gözetilerek seçilen uygun dikiş materyalleri ile kapatılır. Ameliyatın sonunda, yeni şekillendirilmiş kulak kepçesi üzerine hafif bir basınç uygulayacak şekilde pansuman yapılır.

Ameliyat Sonrası

Ameliyat tekniklerinde olduğu gibi, her cerrahın kendi tecrübeleri sonucu oluşan farklı ameliyat sonrası uygulamaları olabilir. Uygulamadaki farklılıklar herhangi bir yöntemin diğerinden daha iyi olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, genellikle ameliyat sonrası ilk gün hasta görülür ve pansumanı değiştirilir ya da çıkarılır. Ameliyat sonrasında genellikle ciddi ağrı olmaz; ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen hafif bir ağrı beklenebilir. Bir hafta süreyle gündüz ve gece kafa bandı uygulanır; sonraki birkaç hafta ise kafa bandının sadece geceleri takılması istenir. Çocuklar bir hafta sonra okula başlayacak duruma gelirken, erişkinler işlerine daha erken dönebilirler. Fiziksel aktivite 10-14 gün süreyle, temas sporları da en az iki ay süre ile kısıtlanır. Ameliyat sonrası ilk haftalarda daha sık planlanan takipler genellikle üçüncü ve 12. aylarda tekrarlanır. Bu zamana kadar kulak arkasındaki yara izi giderek azalır. Yapılan kesiler kulak arkasında kaldığı için de yara izi kamufle olur ve genellikle kozmetik sorunlara yol açmaz.

Uyku Apnesi

Kadınların %6’sını, erkeklerin %12’sini yaygın bir hastalıktır. Kişi uyurken, solunum ara ara durup tekrar başlaması ile kendini gösterir, sıklıkla da şiddetli horlama ile beraberdir. Nefes durması saatte 5ten fazla veya uzun süreli ise kalp ve beyin başta olmak üzere, vücudun pek çok sistemi olumsuz etkilenir.

Uyku Apne Sendromu Etkileri;

 • Derin uyku süresinde azalma
 • Gece sık uyanma
 • Gündüz uyuklama
 • Sabah kalktığında yorgunluk hissi
 • Baş ağrıları
 • Gece aşırı terleme
 • Gece sık idrara çıkma
 • Beyin damarları tıkanıklığı
 • Beyin kanaması riskinde artış
 • Tansiyon yüksekliği
 • Kalp krizi riskinde artma
 • Kalp ve akciğer yetmezliği
 • Kalpte ritim bozukluğu
 • Çocuklarda büyüme geriliği
 • Yetişkin erkeklerde iktidarsızlık

Uyku Laboratuvarı

Uyku apnesinden şüphelenilen hastalar 1 gece uyku laboratuvarında ya da mobil aletlere bağlanarak evde yatırılarak uyku ilke ilgili veriler tüm gece boyunca kaydedilir.
Tetkikin, incelenmesinden sonra UYKU APNESİ tanısı koyulan hastalar tedavi edilmeye karar verildi ise, KBB uzmanınca değerlendirilerek CPAP/BPAP/ASV aletlerini kullanmaya elverişli olup olmadığı belirtilir.
Hasta aletleri kullanmaya elverişli ise ikinci gece yatırılarak hangi alet ve hangi basınçta uyku apnesinin düzeldiği tespit edilir ve hastanın bu nitelikte alet alması sağlanarak bundan sonraki yaşamında gece uyurken bu aleti kullanması sağlanır.

Kimler Uyku Sendromundan Şüphelenmedir?

 • Horlama, uykudan nefes alamayarak uyanma
 • Gece terleme
 • Gece tuvalet ihtiyacı
 • Sabah yorgun uyanma
 • Sabah baş ağrıları
 • Sabah ağız kuruluğu
 • Araba kullanırken uykunun gelmesi
 • Unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü
 • Sekse karşı ilgi azalması
 • Gazete, kitap okurken veya televizyon seyrederken uyuklama

Kimler Uyku Testi Yaptırmalıdır?

 • Şiddetli horlayanlar
 • Gün içinde aşırı yorgun, uykulu hissedenler
 • Cinsel istekte azalma yaşayanlar
 • Kilo problemi olanlar ve kilo vermekte güçlük çekenler
 • Depresyonu olan kişiler
 • Şeker hastalığı ve insülin direnci olan kişiler
 • Hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği olanlar