Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji hastalarının ayrıntılı fizik muayene ve anemnezi yapılmakta hastaların kalp hastalıkları yanında varsa dahili şikayetleri de değerlendirilmektedir.(diabet,hipertansiyon,troid,mide bağırsak sorunları)gibi.

Ünitemizde teşhis ve tedavide yardımcı olabilecek aşağıdaki tanısal araçlar mevcuttur.

Efor Testi:

  • Koroner kalp hastalığının tanısı ve takibinde ritim bozukluklarının değerlendirilmesinde kondisyonun ölçülmesinde önemli bir tanısal teşhistir.

Renkli Doppler Ekokardiyografi:

  • Kalp yetmezliği-hipertansiyon kalp kapak hastalıkları ve doğuştan kalp hastalıklarının tanısında ve tedavisinin yönlendirilmesinde kullanılan kalbin iç yapısını ve çalışma gücünü gösteren bir incelemedir

24 Saatlik Ritim Holteri:

  • Ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan 24 saat ritim kaydı yapan cihazın hastaya bağlanması ile çarpıntılı hastaların veya ritim bozukluğu saplanmasında uygulanan bir yöntemdir.

Tansiyon Holteri:

  • Hipertansiyon hastalarının belirli aralıklarla tansiyon ölçümü yapıp tansiyon takiplerine göre tanı ve tedavide kullanılan bir uygulamadır. Hastanın kullandığı ilacın etkinliğini belirlemede de önemlidir.