Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü; boyun ile karın arasındaki organların hastalıklarını inceleyen bölümdür. Bölümün tedavi alanına giren hastalıklar akciğer kanseri, KOAH, bronşit, astım, İPF ve pnömoni gibi akciğer ve solunum kaynaklı hastalıklardır.

 • Akciğer kanseri tanı ve tedavi planlaması
 • Allerji testleri (Kanda,Prick testi,Yama testi)
 • Obstrüktif akciğer hastalıkları (astım, KOAH, bronşit) tanı ve tedavisi
 • Kronik öksürükler
 • Pnömoni (zatürre)
 • Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi)
 • Sarkoidoz (Tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik bir hastalıktır)
 • Pnömotoraks (akciğerin sönmesi)
 • Pulmoner Emboli (akciğer embolisi)
 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemler
 • Solunum yetmezliği hastalarının tespiti ve cihazların sağlanması
 • Solunum fizyoloji laboratuvarı biriminde solunum fonksiyon testleri
 • Bronkoskopik tanı
 • Uyku bozuklukları tespiti