Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi Nedir? Çocuk Cerrahları Hangi Hastalar İle İlgilenir?

Çocuk Cerrahisi, doğumun başlangıcı ile başlayan ve 18 yaşına kadar süren çocukluk döneminde çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı, ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası dönemler ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Son 20 yılda yeni tanı koyma yöntemlerinin bulunması, yoğun bakım koşullarında ciddi değişiklikler, artık bebeklere anne karnında tanı konmasına hatta anne rahminde bu bebeklerin ameliyat edilmesine yol açan gelişmeler çocuk cerrahisini diğer cerrahilerden ayıran ayrı bir disiplin haline getirmiştir.

Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitimi tıp fakültesi eğitiminin üzerine en az 6 sene süren bir eğitimdir. Çocuklar her yaş grubunda farklı hastalıklar ve farklı cerrahi sorunlar yaşarlar. Çocuklar yetişkinlerin küçük bir kopyası değil tamamen farklı, metabolik ve fizyolojik bir canlı oldukları için çocuk cerrahisi uzmanlığı uzun ve yorucu bir uzmanlık eğitimi gerektirir.18 yıl boyunca hızla büyüyen çocuk her yılı için ayrı cerrahi sorunlar yaşayabilir bu nedenle çocuk cerrahisi kendi içinde üst uzmanlıklara gerek duyar ve diğer uzmanlık dalları ile çok disiplinli çalışmalar yapmak zorundadır.

Çocuk hastaların cerrahiye verdikleri yanıtlar erişkinlerden çok farklıdır. Örneğin erişkinin ameliyattan sonra saatlerce sıvı almaması sorun yaratmazken çocuklar eğer sıvı verilmez ise hızla kötüleşirler. Çocuklarda kullanılan ilaçlar antibiyotikler operasyonlar sırasında kullanılan aletler tamamen farklıdır. İşte bu farklılıklar çocuk cerrahisini ayrı bir disiplin haline getirmiştir.

Çocuk Cerrahisinin ilgi alanına giren hastalıklar nedir?

Yeni doğan döneminden başlayarak ergenliğe kadar uzanan dönem hastalıkları ile ilgilenen çocuk cerrahları birçok hastalık ile mücadele etmek ve çok sayıda ameliyat tekniği uygulamak zorundadırlar. Çocuk Cerrahisinin direkt olarak ilgilendiği hastalıkların bir kısmını kısa başlıklar olarak özetleyecek olursak:

1.    Doğumsal anomaliler olarak tanımladığımız yemek borusu mide bağırsakların yokluğu, tıkalı olması.
2.    Doğumsal olarak bağırsaklarda sinir yokluğu ya da eksikliği.
3.    Doğumsal olarak bağırsak mesanenin tam ya da kısmi olarak dışarıda olması.
4.    Doğumsal olarak diyafragmanın olmaması, yemek borusu yokluğu ile birlikte solunum borusu anomalileri.
5.    Akciğerin doğumsal ya da sonradan kazanılmış cerrahi hastalıkları.
6.    Mide reflüsü mide onikiparmak bağırsağı ince bağırsak ve kalın bağırsakların endoskopik değerlendirilmesi ve operasyonları.
7.    Böbreklerin, üreterlerin mesanenin kapalı ve açık operasyonları böbrek taşlarının tedavisi
8.    Böbreklere idrar kaçaklarının kapalı ya da açık operasyonları
9.    Pipi deliği anomalileri hipospadias epispadias ve diğer penis anomalilerinin tedavileri
10.    Karın ağrılarına sebep olan apandisit gibi cerrahi karın sebeplerinin değerlendirilmesi ve tedavisi
11.    Yakıcı tahriş edici yabancı maddelerin içilmesi nefesle alınması, yabancı cisimlerin yutulması ya da nefes yoluna kaçmasının tedavisi
12.    Akciğerlerin, karın içi organların böbrek ve idrar sisteminin kistleri tümörlerinin cerrahi takip ve tedavisi.
13.    Yanıkların takip ve tedavisi
14.    Düşmeler ev kazaları trafik kazaları gibi akciğerler karaciğer ve böbrekler gibi karın içi organlarda oluşan yaralanmaların takip ve tedavileri

Çocuk Cerrahi Kliniğimizde;

  • Acil tüm çocuk cerrahisi hastalıklarının tedavisi,
  • Laparoskopik (kapalı) karın ameliyatları,
  • Kabızlık ve barsak sinir anomalilerinin modern cerrahi tedavisi,
  • Böbrek, mesane ve genital hastalıkların tedavisi,
  • Endoskopi, kolonoskopi, bronkoskopi, sistoskopi gibi kapalı görüntüleme ve tedavi uygulamaları,
  • Yeni doğanlarda görülen doğumsal hastalıkların cerrahi tedavisi,
  • Çocuklarda sünnet ve hipospadias tedavileri gibi, yüksek tıbbi donanım ve çağdaş bilgi ile gerçekleştirilmektedir.