EMG

Hastanemizde; sinir ileti çalışmaları, repetetif sinir uyarımı çalışmaları ve iğne EMG yöntemi ile kas çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda ellerde ve ayaklarda oluşan uyuşma, yanma, karıncalanma tarzı yakınmalar, lomber ya da servikal bölge ağrıları, yüz felçleri ve kol ya da bacakta incelme, güçsüzlük yakınmaları ile başvuran hastalar tedavi edilmektedir. Tuzak nöropati, polinöropati, miyopati, fasiyal sinir ve radikülopati protokolleri ile incelemeler yapılmakta Klinisyenlerin hastalarda düşündükleri tanıların ayırımında önemli yer işgal eden tetkikimizin optimal koşullarda uygulanımı ve raporlanmasına özen gösterilmektedir.