EFOR


EFOR Testi:

Efor (Egzersiz stres) testi, kalp damar hastalıklarının tanı ve takibinde yaygın olarak kullanılan basit bir testtir . Test esnasında belli bir protokol çerçevesinde uygulanan egzersiz ile  kalbin iş yükü arttırılmakta ve buna cevap olarak kalbin verdiği yanıt, kalbin elektriksel aktivitesi (EKG) kayde¬dilerek, bilgisayarda analiz edilmektedir. Böylelikle normal koşullarda EKG kayıtlarında görülmeyen bulgular efor testi esnasında ortaya çıkarılabilmektedir.

En sık ;

  • Göğüs ağrısı¬nın kalp damarları  (koroner arterler) ile olan ilgisini    belirlemek için  ve
  • Kalp damarlarına stent takılan veya by-pass ameliyatı olan hastaların kontrollerinde kullanılır.

Ek olarak;

  • Egzersiz sırasında oluşabilecek ritm bozuk¬luklarını ortaya çıkarmak,
  • Hastanın fonksiyonel kapasitesini değerlendirmek ve
  • Hastaların kullandığı ilaçların etkinliğini araştırmak için kullanılmaktadır.