EEG

Beynin biyoelektriksel aktivitesinin incelenmesini sağlayan ve beyin lezyonları hakkında bilgi veren tetkike EEG denir. EEG günümüzde özellikle epilepsi ve uyku araştırmalarında çok önemli bir metodudur. 

Elektroansefalografik tetkik için endikasyonlar: 

Klinik tablonun epilepsi için tipik olmadığı bilinç bozukluklarının ayırıcı tanısı EEG ile yapılır. Epilepsi tanısı konmuş hastalarda EEG, epilepsinin çeşitli tiplerinin birbirinden ayırt edilmesini sağlar. 

EEG, epilepsi dışında beyin tümörlerinin tanısına da yardımcı olur. Felçlerin ayırıcı tanısında önemli bir tetkiktir. Kafa travmalarında EEG, prognoz açısından yararlı bilgi sağladığı gibi, subdural hematom tanısı konmasına da yardımcı olur. 

EEG, tanı konulamamış serebral tutulmalarda tanıya ulaşmada yararlı olabilir. Baş ağrılarının ayırıcı tanısında Kranial BT ve Kranial MR incelemeleri öncesinde EEG yönlendiricidir. 

EEG, ileri derecede beyin harabiyetinin söz konusu olduğu durumlarda tüm kortikal aktivitenin ortadan kalkıp kalkmadığını belirleyerek yaşama şansı olasılığının tayin edilmesini sağlar.