FAZLA TERLEME

FAZLA TERLEME
FAZLA TERLEME
13.12.2013
"Ter bezlerinin hiperaktivitesine bağlı olarak,deri yüzeyine salınan terin artmasıdır." 


Nedenleri: 
Yaygın hiperhidroz ısı artışı ve duygusal strese nedeniyle fizyolojik olarak oluşabileceği gibi; bazı ilaçların kullanımında (ateş düşürücüler, insülin gibi), infeksiyon hastalıklarında, menaposda, hipertiroidimde, hipoglisemide, şişmanlık gibi metabolik bozukluklarda, vazomotor ve nörolojik değişikliklerde de oluşabilir. 
 
Eşlik eden şikayetler: 

Diabetes mellutus, konjestif kalp yetmezliği, hiperpituitarizm, karsinoid sendrom gibi hastalıkların seyrinde de fazla terleme görülebileceği için bu hastalıklara ait şikayetler. 
 
İlgili Branşlar: 

Dermatoloji, nöroloji ve eğer iç organ hastalıkları seyrinde görülüyorsa dahiliye 
 
Tedavi yöntemleri: 

Yaygı olarak avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı daha az olarak ta yüz ve kasıkta görülür. Altta yatan bir hastalık varsa, tedavi ona yöneliktir. 
 
Bulunamazsa; 
Lokal olarak aliminyum tuzları ihtiva eden kremler önerilir veya iontoforez tedavisi uygulanır. Çok ciddi ve kontrol edilemeyen vakalarda sempatektomi yapılabilir. Son yıllarda Botilinum toksini (BOTOX) başarılı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.