BAŞARILI EMZİRMENİN ON ADIMI

BAŞARILI EMZİRMENİN ON ADIMI
BAŞARILI EMZİRMENİN ON ADIMI
24.02.2020 | Kadın Hastalıkları ve Doğum

TEMEL YÖNETİM UYGULAMALARI

1.Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.

  a)“Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.

  b)Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulur.

  c)Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.

2.Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.

TEMEL KLİNİK UYGULAMALAR

3.Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.

4.Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.

5.Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.

6.Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yeni doğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.

7.Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.

8.Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur.

9.Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.

10.Ebeveynlerin ve bebeklerin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle koordinasyonu taburcu işlemleri