Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıklarına neden  olan enfeksiyon etkenlerini tanımlayan ve onların konak ile olan ilişkilerini ve bu ilişkiler sonucu konakta ortaya çıkan değişimleri ve tedavi  ya da alınması gereken önlemleri detaylı şekilde  inceleyen çok geniş bir bilim dalıdır. 

Enfeksiyon hastalıkları gelişen tüm tıbbi tedavi ve bağışıklama yöntemlerine rağmen günümüzde önemli bir sağlık sorunudur.  Dünya Sağlık Örgütünün gayretli çalışmaları sonucu tüm dünyada bazı enfeksiyon hastalıkları yok edilirken (çiçek hastalığı), tanı yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde AIDS, ebola ve zika virüsü gibi yeni enfeksiyonlar da ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca antimikrobiklerle bir çok enfeksiyon etkenlerine etkili olunabilir, iken bazı mikroorganizmaların antimikrobiklere direnç oluşturması ve oluşan bu dirençli suşların hızla yayılması, toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Örneğin; tüberküloz, uygulanan kontrol programlarındaki gevşemelerin de sayesinde,  aşılama ve kemoterapiye rağmen tüm dünyada yeniden bir sağlık sorunu olma yolundadır. 

İnsanlar üzerinde uygulanan immun baskılayıcı tedavi metotlarının artması nedeniyle enfeksiyon yapan mikroorganizmaların türlerinde de önemli değişiklikler olmuş, eskiden enfeksiyonlarına rastlanılmayan birçok etken bu gün enfeksiyon tablosuna fırsatçı enfeksiyonlar olarak eklenmiştir.

Gerek enfeksiyon hastalık etkenlerinin belirlenmesinde ve tanının desteklenmesinde, gerekse uygun ve etkili tedavi yöntemlerinin uygulanmasına ışık tutmada veya tedavi takibinde ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi gibi konularda mikrobiyoloji laboratuvarı çok önemli görevler yüklenmektedir. Günümüzde mikrobiyoloji laboratuvar tetkiklerinin sayı çeşitlilikleri sürekli artmakta ve gelişmektedir. 

Klasik temel mikrobiyolojik tanı yöntemleri ile birlikte geliştirilen yeni tanı yöntemleri ve teknolojik gelişmeler sayesinde çeşitli ticari ürünler de üretilmiştir. Sayısı yüzlerin çok üstüne çıkmış bulunan bu laboratuar tetkiklerinin en uygunlarının uygun zamanda, uygun örneklerle doğru bir şekilde kullanılması kadar, sonuçların değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. 

Laboratuvarımız mikrobiyoloji alanındaki bu değişimlere ayak uydurarak,yenilikleri takip ederek, enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi, tedavi takibi ve kontrolünde çok önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Çeşitli mikrobiyoloji alanlarında uluslararası standartlarda konusunda deneyimli ve uzmanlaşmış hekim kadromuz ile rutin laboratuvar hizmetleri vermektedir.