Yönetim Kurulu Başkanı Yazısı

Yönetim Kurulu Başkanı Yazısı

Yönetim Kurulu Başkanı Yazısı

Hastanemiz 2003 yılında Sayın Yönetim Kurulu Başkanı’mız tarafından açılmıştır. Sağlık hizmetlerinin toplumun tüm kesimleri tarafından ulaşılabilir ve ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu bir şekilde sunulması gerektiğine inanmaktayız. İnsan sağlığının korunup geliştirilmesi, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve bu şekilde toplumun daha üretken hale getirilmesi sağlık kuruluşlarının katkısı ile olacaktır. Sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu anlayışı ile etik kurallara, bilimsel normlara uygun bir şekilde halkımıza hizmet vermeyi görev sayıyoruz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. HAKAN HÖBEK