Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

MİSYON

  • Sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu inancı ve anlayışı içinde, deneyimli ve eğitimli personeliyle memnuniyeti ön planda tutan, etik, bilimsel normlara uygun ve en yeni teknolojileri sunan, kaliteli, eşit, güler yüzlü hizmet vermektir.

VİZYON

  • Türk sağlık sektöründe örnek ve model alınan, referans gösterilen, sağlıkta kalite çıtasını toplumun her kesimi için daima yükselten lider sağlık merkezi olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

  • Sağlıklı yaşamı her insanın en temel hakkı olarak görmek
  • Güler yüzlü, çevreye ve insana saygılı, tıbbi etik kurallara bağlı olarak hizmeti kaliteli ve hızlı sunmak
  • Çalışanların ve hastaların memnuniyetini ve iletişimini arttırmak
  • Bilimsel çalışmaları takip etmek, ekip çalışmasına inanmak ve sürekli eğitim uygulamak

AMAÇ VE HEDEFLER

  • İnsan sağlığı ve psikolojisi odaklı bir yapı olmak, kalite yönetim standartlarına uygun uygulamaları sağlamak amacıyla; bölgemizde tercih edilen sağlık merkezi olmak, hasta ve çalışan memnuniyeti en üst seviyede tutan bir kuruluş olmak hedefimizdir.