Dünya Çevre Günü' nüz Kutlu Olsun

Dünya Çevre Günü' nüz Kutlu Olsun
Dünya Çevre Günü' nüz Kutlu Olsun
05.06.2017

Dünyamız, sanayi ve teknolojide görülmemiş bir hızda gelişirken küresel ölçekte yaşanan bu gelişmeler, ne yazık ki, tabiatta telafisi neredeyse imkansız tahribata ve tüm insanlığın ortak sorunu olan çevre kirliliğine yol açmaktadır. Sağlıklı bir gelecek için en önemli hususlardan biri, çevre bilinci gelişmiş nesiller yetiştirmektir. Yaşadığımız çevreyi bir emanet olarak görüp korumak ve istikbale bırakmak hepimizin ortak görev ve sorumluğudur. Bu şuurla, var olan tabii zenginliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine imkan sağlayacak tedbirleri hayata geçirmek, bizler için hayati öneme sahiptir. Sahip olduğu tabii güzelliklerle emsali olmayan memleketimizi; doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştığı, yeşil, tertemiz bir çevreyle gelecek nesillere bırakabilme temennisiyle Dünya Çevre Günü'nü kutlariz.