Ana Sayfa > Tıbbi Birimler > Radyoloji Ünitesi

Radyoloji Ünitesi

Radyoloji ünitemiz birçok hastalığın erken tanısı için gerekli ileri teknik donanıma sahiptir. Ünitede yapılan tetkikler;

  • Konvansiyel Röntgen
  • Mamografi
  • Ultrasonografi (renkli doppler ultrasonografi, bebeklerde kalça ultrasonu)
  • Kemik Dansitometresi (yoğunluk ölçümü)
  • 4D (4 Boyutlu Ultrasonografi)


Konvansiyel Röntgen: İhtiyaç duyulan kontrastlı ve kontrastsız tüm tetkikler yapılır. Kontrastlı tetkiklerden IVP ile üriner sistemin (böbrek ve idrar yolları) , ÖMD, ince bağırsak pasaj grafileri tek ve çift kontrastlı kolon grafileri ile sindirim kanalına ait çeşitli hastalıklar teşhis edilebilmektedir.


Mamografi: Özel bir röntgen cihazı yardımıyla her iki memenin sıkıştırılarak çeşitli pozisyonlarda filmlerinin alınmasıdır. Mamografi çekimi esnasında meme dokusunun iyice sıkıştırılmasının amacı daha küçük lezyonları görebilmek ve radyasyon dozunu en düşük seviyeye indirmektir. Gerçekleştirilen meme tetkiklerinde elde edilen veriler, meme kanserlerinin erken tanısına olanak sağlamaktadır. Tarama mamografi meme dokusunun adet döngüsünün içinde en iyi görüntülenebildiği dönemde yapılmalıdır. Meme kanseri kadınlarda nispeten sık görülen bir kanser türüdür. Kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri arasında akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır. Tarama amaçlı mamografiye, meme kanseri açısından risk oluşturmayan kadınlarda 40 yaşında başlanmalı, 50 yaşına kadar 2 yılda bir, daha sonra ise yılda bir rutin olarak uygulanmalıdır. Kadınlar, her ay kendi kendine muayene yapmayı doktorundan öğrenmelidir. Bu muayene esnasında bir kitlenin doktor muayenesi ile saptanması durumunda mamografi yenilenir. 30 yaşından genç kadınlarda meme dokusunun yoğun olması ve bu nedenle görüntülemenin zor olması nedeniyle rutin mamografi önerilmez. Bu yaş gurubunda genellikle meme ultrasonografisi yapılır. Ailede (Anne, kardeş, teyze) meme kanseri varsa veya meme kanseri risk faktörleri olan kadınlarda mamografi aralıkları hekim tarafından düzenlenir. Tarama mamografisi, meme dokusunun en iyi görüntülendiği dönem olan adet kanamasının başladığı ilk hafta içerisinde, hormon seviyelerinin nispeten düşük olduğu günlerde çekilir. Çekim öncesi koltuk altına pudra v.s kullanılmamalıdır.

 


Eski Mamografi Tetkikleri Saklanmalı mı?
Yeni tetkikler yorumlanırken genellikle önceki yıllarda çekilmiş görüntüler de dikkate alınır ve kıyaslanır. Bu nedenle eski grafiler saklanmalı ve çekime gelindiğinde yanında getirilerek radyoloji uzmanına sunulmalıdır.

Ele Gelmeyen Küçük Tümörler Mamografide Görülür mü? Hastanın kendisi ya da doktoru tarafından hissedilmeyecek kadar küçük tümörleri mamografide görüntülenebilir. Ultrason rehberliğinde kuşkulu dokudan iğne ile biyopsi yapılıp patolojik inceleme ile kanser olup olmadığı anlaşılabilir.

Ultrasonografi: (USG) : Batın (karın) , gebelik, göz, troid, boyun, meme, testis, prostat, yumuşak doku (omuz, cilt altı kitle lezyonları v.b) , bebeklerde kranium (baş) ve kalça v.b organ ve bölgelerin tetkikleri yapılabilmektedir.Bebeklerde Kalça Ultrasonu
Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde, kalça ekleminin değerlendirilmesinde kullanılır. Tetkik için en uygun dönem 3. haftadan sonra 6. aya kadar yapılmasıdır.

Yapılışı:
Bebek bezi açılıp masaya yan yatırılır
Bacaklar düz ve kıvrılmış pozisyon verilerek incelenir.
Bebeğin tetkik öncesi, altı temizlenmiş ve doyurulmuş olması istenir.
Ortalama tetkik süresi 15 dakikadır.

Faydaları:
Kalça ekleminin anormal gelişiminin ya da yerleşiminin gösterilmesinde son derece duyarlıdır. Tetkikin sonucunda çıkık saptanırsa tedaviye erken başlanmış olacağından ameliyata gerek kalmaksızın özel ortopedik bandaj kullanılarak kalça normale döner. Tedavinin etkinliği de ultrasonografi ile takip edilir.

Renkli Doppler USG: Vücutta damarlar içindeki kan akımının değerlendirilmesini sağlayan özel bir ultrason tipidir.

Doppler ultrasonografi ile vücudumuzun hemen Her bölgesinde arter ve venlerdeki hastalıklar
tanınabilir.
Doppler ultrason incelemesi, kan damarları ve kanın damarlardan geçişi hakkında çok önemli bilgiler verir.
Özellikle atardamar ve toplardamardaki sorunları değerlendirmek için çok uygun bir yöntemdir.
Vücudumuzun her yerinde kan damarları olduğundan bu tetkik vücutta hemen hemen her yerde kullanılabilir.
En sık rastlanan alanlar ise; boyun, kalp, karın, bacaklar, hamilelik ve kadın hastalıklarıdır.
Boyunda doppler ultrason, karotis ve vertebral arterlerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Bu damarlar beyine kan taşırlar ve tıkanabilirler tıkanma ise inmeye neden olabilir.
Doppler USG, karın organlarında özellikle böbrekler ve karaciğer amaçlı yapılır. Tansiyon yüksekliğinin araştırılmasında böbreklerin değerlendirilmesi, siroz gibi hastalıkları değerlendirmek için karaciğer tetkiki yapılır.

Bacaklardaki kan akımının değerlendirilmesinde; atardamarlardaki tıkanıklıkların, toplardamardaki pıhtıların ya da bacak şişmelerinin nedenlerinin gösterilmesinde temel yöntemdir.

Hamilelikte, bebekte gelişim geriliği, annede tansiyon ve şeker hastalığı varlığı gibi nedenlerde
Kadın hastalıklarında ise; rahim ve yumurtalıklarda saptanmış kitlelerin ayırımlarının yapılmasında, yumurtalık torsiyonu (etrafında dönmesi) dış gebelik tanısı gibi nedenlerle kullanılır.
 


Batın bölgesini amaçlayan renkli doppler ultrasonda tetkik öncesi yaklaşık 6 saatlik açlık istenir. Diğer doppler ultrason tetkikleri için ise hazırlık gerekmez.
Tetkik ağrılı olmayıp, işlem süresi bölgesine göre 20–60 dakika sürer.
İşlemin süresi incelenecek vücut bölgesine ve anatomisinin zorluğuna göre değişir.
Damar sertliği olan hastalarda ve ileri derecede şişman olanlarda damarların değerlendirilmesi güç olabilir ve tetkik daha fazla zaman alabilir.

Kemik Dansitometresi (yoğunluk ölçümü): Kemiklerin yapısında yer alan maddelerin yoğunluğunu ölçen bir yöntem olup bununla kemik madde kaybı (osteoporoz) saptanır. . Sıklıkta menopoz sonrasında olmakla birlikte çeşitli hastalıkların tanı ve takibi için kullanılmaktadır. Başka bir deyişle kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm yöntemidir. Yaklaşık 15 dakika civarında süren yatarak yapılan kolay bir işlemdir. X ışını kullanılır ancak hiçbir yan etkisi yoktur. Osteoporoz riskinin yüksek olduğu menopoz sonrası kadınlar için özellikle uygulanır. İlk çekim normal ise 3 yılda bir kontrol amaçlı çekim önerilmektedir. Çekim için ön hazırlık gerekmez ve günün herhangi bir saatinde çekilebilir.4D (4 Boyutlu Ultrasonografi): Gebelikte bebeklerin incelenmesinde gelinen en son aşama olan 4 Boyutlu Ultrasonografi ile bebeğinizin sağlığını ve gelişimini gözlemleyebilir, anne karnındaki 4 Boyutlu görüntüsüne sahip olabilirsiniz. Bebeğin iyilik hali, önce ayrıntılı ultrason ve renkli doppler ultrasonografi incelemeleriyle tespit edilir. Ardından yapılan 4 Boyutlu inceleme ile bebeginize ait ömür boyu saklayabileceğiniz fotoğrafik görüntüler elde edilir. Bebeğin çevresindeki amnios suyu miktarının yeterli olması ile ilişkili bir tetkiktir. En uygun inceleme dönemi 6. ve 7. aylar arası olmakla birlikte, suyun azaldığı durumlar ve gebeliğin son ayı dışında her zaman yapılabilir.

4 Boyutlu Ultrasonografi ile bebeğinizin sağlık durumunu belirlemenin yanında anne karnındaki fotoğraflarına da sahip olacaksınız. Bu mutlu ve güzel anı görüntülemek için

Kadın-Doğum ve Radyoloji Uzmanlarımıza Başvurunuz.
 

Son Güncelleme Tarihi: 2014-10-10