Ana Sayfa > Tıbbi Birimler > Psikiyatri

Psikiyatri

Psikiyatri ruhsal bozuklukların tanısı, tedavisi ve engellenmesi üzerinde çalışan hekimlik alanıdır. Bu ruhsal bozukluklar zihinsel, davranışsal, algısal ve sosyal bozuklukları içerir. Psikiyatri alanı ile ilgilenen hekimlere psikiyatrist (psikiyatri uzmanı) denir.
Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Psikiyatri görüşmeler ve tanısal yöntemler sonucu belirlediği bozuklukları da Farmakoterapi (İlaçla Tedavi) ve Psikoterapi (Ruhsal Tedavi) yöntemleri ile tedavi eder.

Psikiyatrinin ilgi alanına giren rahatsızlıklar;

Majör Depresyon
Distimi
Kaygı Bozuklukları
Panik Bozukluk
Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
Sosyal Fobiler
Bipolar Affektif Bozukluk (İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu)
Şizofreni
Hezeyanlı Bozukluk
Psikolojik Ağrı Bozuklukları (Psikosomatik Bozukluklar)
Konversiyon Bozukluğu
Kişilik Bozuklukları
Alkol ve Madde Bağımlılığı
Travma Sonrası Stress Bozukluğu
Cinsel İşlev Bozuklukları
Patolojik Kumar Oynama
Tik Bozuklukları
Dürtü Kontrol Bozuklukları
Yeme Bozuklukları


Ayrıca Psikiyatri stressli yaşam olaylarından kaynaklanan ruhsal sıkıntılara destek olmak açısından da önemlidir.
Örneğin;
Evlilik Çatışmaları
Aile Çatışmaları
Ergenlikteki Davranış Problemleri
Sınav Kaygısı
Kişiler Arası İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar
İş Hayatı ve Stresse Dönük Problemler
Boşanma Süreci
Yaslar ve Kayıplar
Öfke Kontrolü

Son Güncelleme Tarihi: 2017-03-01