Ana Sayfa > Tıbbi Birimler > Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji hastalarının ayrıntılı fizik muayene ve anemnezi yapılmakta hastaların kalp hastalıkları yanında varsa dahili şikayetleri de değerlendirilmektedir.(diabet,hipertansiyon,troid,mide bağırsak sorunları)gibi.
Ünitemizde teşhis ve tedavide yardımcı olabilecek aşağıdaki tanısal araçlar mevcuttur.

 

  • Efor Testi:

Koroner kalp hastalığının tanısı ve takibinde ritim bozukluklarının değerlendirilmesinde kondisyonun ölçülmesinde önemli bir tanısal teşhistir.

 

  • Renkli Doppler Ekokardiyografi:

Kalp yetmezliği-hipertansiyon kalp kapak hastalıkları ve doğuştan kalp hastalıklarının tanısında ve tedavisinin yönlendirilmesinde kullanılan kalbin iç yapısını ve çalışma gücünü gösteren bir incelemedir.

  • 24 Saatlik Ritim Holteri:

Ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan 24 saat ritim kaydı yapan cihazın hastaya bağlanması ile çarpıntılı hastaların veya ritim bozukluğu saplanmasında uygulanan bir yöntemdir.

  • Tansiyon Holteri:

Hipertansiyon hastalarının belirli aralıklarla tansiyon ölçümü yapıp tansiyon takiplerine göre tanı ve tedavide kullanılan bir uygulamadır. Hastanın kullandığı ilacın etkinliğini belirlemede de önemlidir.
 

Son Güncelleme Tarihi: 2014-10-10