Ana Sayfa > Sağlık Rehberi > İnme

İnme

 Vücut yarısında, kol ve bacaklarda ani gelişen güç kaybı. 

 
Eşlik eden şikayetler: 
 • Görme bozuklukları, görmede bulanıklık, 
 • Denge bozuklukları, 
 • Yutma, konuşma bozuklukları, 
 • Bilinç bozuklukları, 
 • Baş ağrısı veya baş dönmesi, 
 • Kol ve bacakta uyuşma veya güçsüzlük, 
 
Bu şikayete neden olabilecek hastalıklar: 
 • Beyin damar hastalıkları (tıkanma, kanama), 
 • Beyin yer kaplayıcı lezyonlar (tümör, abse), 
 
İlgili branşlar: 
 • Nöroloji 
 • Nöroşirürji 
 • Radyoloji 
 
Tedavi yöntemleri: 
 • Beyin damar hastalıkları açısından tansiyon, kolesterol düzenlenmesi, tıkanma var ise kan sulandırıcı ilaçlar, 
 • Gerekirse cerrahi tedavi, 
 
Öneriler: 
İvedilikle bir Nöroloji Uzmanı tarafından görülmesi önerilir.

Son Güncelleme Tarihi: 2013-12-13