Ana Sayfa > Kalite Yönetimi > HKS Eğitim Planı

HKS Eğitim Planı

 • EL YIKAMA
 • TIBBİ ATIK NEDİR?
 • KUVÖZ BAKIMI
 • VENTİLATÖR KULLANIMI VE BAKIMI
 • İZOLASYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR? KULLANILAN MALZ. NELERDİR
 • UMBLİKAL KATATER TAKILMASI HAKKINDA
 • KUVÖZ TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN MALZEMELER
 • ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON BAKIMI
 • ANNE SÜTÜNÜN SAKLANMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • PARENTERAL BESLENME ENDEKSİYONLARI VE PARENTERAL BESLENME
 • CPR (UYGULAMALI )
 • HASTA GÜVENLİĞİ ( SÖZEL ORDER UYGULAMALARI, KİMLİK TANIMLAMA VE DOĞRULAMA İŞLEMLERİ, HASTA TRANSFERİ, İLAÇ GÜVENLİĞİ, HASTA GÜVENLİĞİNDE İLETİŞİM, TARNSFÜZYON)
 • HASTANE TEMİZLİĞİ (GENEL ALANLARIN TEMİZLİK KURALLARI, RİSK DÜZEYİNE GÖRE ALANLARIN TEMİZLİK KURALLARI, TEMİZLİK MADDELERİNİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ)
 • TEDAVİSİ SONA EREN HASTALARA VERİLEN EGZERSİZ EĞİTİMLERİ
 • ULUSAL RENKLİ KODLAR (MAVİ KOD, PEMBE KOD, BEYAZ KOD, KIRMIZI KOD) TATBİKATLARI
 • ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI
 • DAMAR YOLU AÇILMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 • DOKU ÖRENEKLERİNİN TRANSFERİ VE İLGİLİ LABORATUVARA TESLİM ÖRNEKLERİ
 • ENDOSKOPİK CİHAZLARIN DEZENFEKSİYONU VE STERİLİZASYONU
 • İDRARDA BAKTERİ TESPİTİ İÇİN NİTRİT TESTİ, SEDİMENT İNCELEMESİ,ERİTROSİTLER,LÖKOSİTLER
 • KRİTİK PANİK DEĞERLERİN BİLDİRİMİ EĞİTİMİ
 • NUMUNE TRANSFER EĞİTİMİ
 • NUMUNE TRANSFER EĞİTİMİ
 • DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM, BAKIMI, İNSÜLİN UYGULAMALARI
 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI   ( IZALOSYON,EL HİJYENİ- EL HİJYENİ ÖNEMİ-ENDİKASYONLARI-EL HİJYENİ SAĞLAMA YÖNTEMLERİ-ELDİVEN KULLANIMI-EL ANTİSEPTİKLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER-ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİKLERİ İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ, ATIKLAR, DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI, KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI, TEMİNİ, HASTANE ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ )
 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI   ( IZALOSYON,EL HİJYENİ- EL HİJYENİ ÖNEMİ-ENDİKASYONLARI-EL HİJYENİ SAĞLAMA YÖNTEMLERİ-ELDİVEN KULLANIMI-EL ANTİSEPTİKLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER-ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİKLERİ İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ, ATIKLAR, DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI, KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI, TEMİNİ, HASTANE ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ )
 • HASTA MEMNUNİYETİ, İLETİŞİM BECERİLERİ VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER
 • ÇALIŞANLAR ARASI İLETİŞİM, HASTA VE HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİM
 • HASTA MEMNUNİYETİ, İLETİŞİM BECERİLERİ VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER
 • KAN ALINMASINDA KULLANILAN TÜPLER VE ÖZELLİKLERİ
 • ENA PROFİLİ, ENA ANTİKORLARI
 • HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ
 • NUTRİSYENAL DESTEK İHTİYACININ BELİRLENMESİ VE İZLEMİ
 • ACİL SERVİSDE TRİYAJ
 • GÖĞÜS AĞRISININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KALP MARKIRLARI
 • LABORATUVAR GÜVENLİĞİ, UYULMASI GEREKLİ GENEL KURALLAR
 • YATAN HASTLARDA EMBOLİ RİSKİ
 • BOYUNLUK TAKILMASININ ÖNEMİ
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ VE ETKİN KORUNMA YOLLARI
 • ELKTRİK ÇALIŞMA SİSTEMİ
 • HTBC(HASTA BAŞI TEST CİHAZI) EĞİTİMİ(GLUKOMETRE, KAN GAZI)
 • İMMOBİL HASTA BAKIMI, BASI YARALARI, HEMŞİRELİK BAKIMI
 • TIBBI HATALAR VE BİLDİRİM
 • SİSTEMİ(GRS)
 • HTBC(HASTA BAŞI TEST CİHAZI) EĞİTİMİ( İDRAR STRİP OKUYUCU)
 • MİKRO ALBUMİNÜRİ
 • LABORATUVAR TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU
 • BİLİRUBİNLER
 • KRONER ARTER HASTALIKLARINDA  hs-CRP
 • HASTA KABULÜ VE TRANSFERİ
 • HASTA TAŞIMA VE KALDIRMA İLKELERİ
 • HASTA TAŞIMA VE KALDIRMA İLKELERİ
 • KEMİK BELİRTEÇLERİ, OSTEOPOROZ RİSK FAKTÖRLERİ
 • HOMOSİSTEİN VE KRONER KALP HASTALIĞI İLİŞKİSİ
 • HASTA HAKLARI
 • BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BİLGİ GÜVENLİĞİ VE MAHREMİYETİ
 • ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ
 • ANNE SÜTÜNE GEÇEN İLAÇLAR , GEBELİKTE VE DOĞUM SONRASI İLAÇ KULLANIMI
 • PRE-OP+POST-OP HASTA BAKIMI
 • KAN ALINMASINDA KULLANILAN TÜPLER VE ÖZELLİKLERİ
 • AMELİYATHANE STERİLİZASYONU VE TEMİZLİK
 • LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TESTLERİN KONTROLÜ (İÇ-DIŞ KALİTE KONTROLÜ) CİHAZLARDAKİ KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN İNCELENMESİ
 • LABORATUVARDA KULLANILAN CİHAZ VE MALZEMELERİN KULLANIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR, KULLANIMI SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
 • EKLEMSİ – PRE EKLEMSİ
 • HASTANE TEMİZLİĞİ
 • ATIKLAR
 • HASTA DÜŞMELERİ
 • LABORATUVAR ENFEKSİYON ÖNLEME EĞİTİMİ
 • LABORATUVAR YÖNETİMİ, LABORATUVAR İŞLEYİŞ SÜRECİ
 • GÜVENLİ TRANSFÜZYON
 • ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA EĞİTİM             
 • Mikrobiyoloji Hzmetlerinin Laboratuvar dışı süreçlerde etkin ve güvenilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışanlarımızın Mikrobiyoloji Test Rehbrine nasıl ulaşabilecekleri ve rehberin kullanımı
 • Biyokimya Hizmetlerinin Laboratuvar dışı süreçlerde etkin ve güvenilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışanlarımızın BiyokimyaTest Rehbrine nasıl ulaşabilecekleri ve rehberin kullanımı
 • Transfüzyon Merkezi Hizmetlerinin Laboratuvar dışı süreçlerde etkin ve güvenilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışanlarımızın Transfüzyon Merkezinden hizmet alan hastalara özgü bakım uygulmaları hakkında bilgilendirme
 • ROMATİZMAL HASTALIKLARDA LABORATUVAR     BULGULARI
 • LABORATUVARDA YAPILAN VE ÖN HAZIRLIK YAPILARAK HASTALARIMIZI TESTE HAZIR HALE GETİREREK BİLGİLENDİRMEK
 • LABORATUVAR KABUL VE RED KRİTERLERİ
 • ACİL SERVİSTE KRİZ YÖNETİMİ                 
 • KULLANILMASI ÖZEL TEKNİK VE TECHİZAT GEREKTİREN CİHAZLARIN KULLANILMASI ( LAB. TEST CİHAZLARI, VENTÜLATÖR, JENARATÖR VB..)
 • KULLANILMASI ÖZEL TEKNİK VE TECHİZAT GEREKTİREN CİHAZLARIN KULLANILMASI ( LAB. TEST CİHAZLARI, VENTÜLATÖR, JENARATÖR VB..)
 • AIDS   EĞİTİMİ
 • YANGIN SÖNDÜRÜCÜ VE HORTUMLARININ KULLANIMI EĞİTİMİ VE YANGIN TATBİKATI

 

Son Güncelleme Tarihi: 2016-02-16