Ana Sayfa > Hekimlerimiz > Mavuşen İşcan

Uzm. Dr. Mavuşen İşcan

Hakkında

 • Doğum Tarihi ve Yeri: 10.03.1972, Kahramanmaraş
 • Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Gazi Üniversitesi
 • Uzmanlık Dalı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Uzmanlık Aldığı Sağlık Kurumu: SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Uzmanlık Aldığı Tarih: 18.06.2001
 • Mesleki kariyer Geçmişi:


A. Bildiriler:
 

 • 31. International symposium, GH and Growth Factors in Endocrinology and Metobilism Influence of GH replacement Therapy on glucose homeostatis in idiopathic GH deficient patients
 • Rad 99 4. tıbbi görüntüleme ve girişimsel radyoloji kongresi-ana konu pediatri kist hidatikli üç kardeşte görüntüleme yönteminin önemi.
 • 10. ulusal neonatoloji kongresi. Hiperbiluribinemeli term yeni doğanların değerlendirilmesi
 • 4. Pediatrik Gastroenteroloji kongresi
 • Wilson hastalığı saptanan 9 olgunun değerlendirilmesi.
 • 44. milli pediatri kongresi
 • Juvenil Behçet olgusu, bir olgu nedeniyle imerslund grasbeck sendromu, henoch-schönlein purpuralı olguların etyolojik, klinik ve labarotuar bulguları açısından değerlendirilmesi
 • Kızamık enfeksiyonu sonrası gelişen yavaş virüs enfeksiyonlu 5.olgu
 • 1. ulusal çocuk solunum yolu hastalıkları kongresi
 • Çocuklarda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonlarının değerlendirilmesi
 • 5. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji kongresi
 • Büyüme geriliği ile gelen çölyak hastaları ve glutensiz diyete yanıtları
 • 36. Türk Pediatri Kongresi
 • Toplumdan kazanılmış pnömoni olgularının değerlendirilmesi
 • İ.Ü Çocuk sağlığı Enstitüsü 23. pediatri günleri
 • Plöropulmonerblastom
 • Bakırköy SSK 9. pediatri günleri
 • HSV ensefalitli olgularımız.
 • 6. ulusal pediatrik endokrinoloji kongresi
 • Büyüme hormonu alan çocuklarda karbonhidrat metabolizması
 • BH alan çocuklarda göz bulguları
 • 13. ulusal YD kongresinde; hipernatremik dehidratasyonlu olgularımız
 • UMEMPS- 49. milli pediatri kongresi
 • Listeria monostogement menenjit olgu sunumu

  KATILDIĞI KURSLAR
 

 • SB NRP kursu 2002
 • Mekanik ventilasyon kursu 2005
 • Yoğun bakım kursu 2007–04–11 YD mekanik venfilasyon kursu 2007

YAYINLAR
 

 • Hypernatraemic dehydration in breast- fed neonaten
 • Arch-D.S Child 2006 Dec
 • Acute effect of nebulized budesonide in astmatic children
 • j. investig Allergol clin.imnunel.2005
 • Çocuklarda tekrarlayan ASYE değerlendirilmesi
 • Göztepe Tıp Dergisi 15: 225–227, 2000
 • Subakut Sklerozen Panensefalit
 • Göztepe Tıp Dergisi; 16; 11–13 2001
 • Kronik rinit ve Rekurren sinüziti olan astımlı çocuklarda sinüs tomografisi
 • Türkiye Klinikleri Alerji astım 3: 1: 2001
 • Ataksi telenjektan olgularında tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar ve maligniute
 • Haydarpaşa Numune Eğitim Hastanesi Tıp dergisi 40; 2; Mayıs- Ağustos 2000
 • Primer İmmus yetersizlik sendromlarının değerlendirilmesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Kliniği dergisi, Volüm 1; 1 2001 

 

Mesleki İlgi Alanları:
 • Astım tedavisi,
 • Yenidoğan Yoğun Bakım
Mail:

Son Güncelleme Tarihi: 2014-10-10